Опубликовано

Точка і коло

точка і коло 3

«Ходила  квочка  коло  кілочка,

водила  діточок  —  коло  квіточок…»

Сучасна  людина,  вже  не  знайома  із  древніми  ритуалами,  спонтанно  творить  геометричні  узори  і  таким  чином  виражає  взаєморозчинення   антагоністичних  сил  у  своїй  душі.  К.Юнг  своїми  дослідженнями  показав,  що  такі  символи  не  штучні,  а  первинні,  вони  виходять  із  внутрішніх  джерел  індивіда.  Вони  виникають  з  універсальних  людських  потреб  і  втілюють  у  собі  позачасові  принципи  мови  архетипів,  яка  фізично  і  духовно  невіддільна  від  життя.

Орнаментальна  мова  архетипів  є  первинним  відбитком  свідомості  людства  і  притаманна  різним  культурам.  Тому  елементи  цієї  універсальної  прамови  зустрічаємо  як  в  одязі,  так  і  в  живописі,  фігурах  ритуальних  танців  та  інших  формах  мистецтва  на  всіх  континентах.

Людина  інтуїтивно  вибирає  для  себе  узори  з  певними  комбінаціями  форм  і  кольорів,  котрі  їй  підходять.  Тому  що  у  кожній  людині,  котра  є  унікальним  і  неповторним  творінням,  записані  всі  закони  і  тайни  світобудови  в  індивідуальній  матриці.  Споглядаючи  барви  і  форми  довколишнього  простору,  вона  підсвідомо  «впізнає»  саме  ті  «узори»,  ті  форми  і  кольори,  котрі  для  неї  є  доленосними.

Таким  же  чином  вона  може  «творити»  оптимальне  середовище  для  співжиття  і  спілкування  із  близькою  собі  людиною,  вишиваючи,  скажімо,  сорочки  чи  рушники.  Тому  так  важливо  було  в  Україні  для  весільного  обряду,  аби  сама  наречена  «висівала»  долю  своєї  сім’ї,  аби  ніхто  сторонній  не  вмішувався  в  гармонію  барв  любові.

Чому  саме  жінка  мала  гармонізувати  лад  у  сімейному  колі  співжиття?  Тому  що  вона  домінує  в  матерії  і  є  лоном  фізичного  тіла.  Недаремно  народна  мудрість  говорить,  що  жінка  тримає  три  кути  в  хаті,  а  чоловік  —  один.  Із  цієї  простої  народної  мудрості  і  складається  вся  сакральна  філософія  наших  предків.

Вихідними  символічними  фігурами  в  кодовій  системі  Всесвіту  є  точка,  трикутник,  квадрат  і  круг.  Вони  функціонують  як  мислеформи,  що  заховують  у  собі  моделі  сили.

точка і коло українська вишивка

Точка  в  центрі  може  використовуватися  як  засіб  для  концентрації,  як  символ  космічного  Джерела,  а  в  найбільш  універсальному  значенні  точка  —  це  місце,  з  якого  в  даний  момент  фокусується  думка,  сигнал:  перебування  свідомістю  тут  і  зараз.

Точка  як  центр  світобудови  перебуває  всюди,  вона  і  є  найменшою  складовою  Єдиного.  Кожна  людина,  концентруючи  в  даний  момент  свою  думку  на  вселенському  Полі  Буття,  опиняється  в  його  центрі,  і  відстань  від  точки  «Я»  до  будь-якого  іншого  об’єкта  в  цьому  Полі  є  однаковою.

Пригадайте,  як  виглядає  поверхня  води,  в  яку  щойно  вкинули  піщинку  чи  камінець.

Точка  дотику  до  поверхні  води  камінця  чи  піщинки  створює  певні  вібрації  довкола  себе.  Чим  потужніша  точка,  тим  потужніші  вібрації.  У  центрі  Всесвіту  теж  існує  ця  точка,  навколо  якої  вібрує  океан  хвиль,  що  творять  його  індивідуальний  образ.

Всесвіт  не  є  чимось  усталеним,  зафіксованим  в  єдину  мить  людською  свідомістю:  насправді  людина  може  «бачити»  лише  його  голографічні  відображення,  що  надходять  з  далеких  відстаней  уже  в  іншому  часовому  форматі,  з  величезним  «запізненням»,  постійно  вібруючи,  змінюючи  свої  форми,  інтенсивність  світіння  енергій.

Так  говорить  наш  «лінійний»  розум,  оперуючи  своїми  уявленнями  про  швидкість  і  рух.  А  українська  казка  стверджує,  що  думкою  людина  в  одну  мить  може  переміститися,  куди  забажає.

«Закони  математики,  що  мають  якийсь  стосунок  до  реального  світу,  ненадійні.  А  надійні  математичні  закони  не  мають  стосунку  до  реального  світу»,  —  говорив  Альберт  Ейнштейн.

І  все  ж  ключовою  та  найбільш  надійною  математичною  фігурою  є  точка.  Людина  взагалі  не  зможе  бачити  світ,  якщо  не  буде  існувати  точка  бачення,  прийняття  сигналу.

Точка  є  символічним  зображенням  візуально  найменшої,  надщільної  маси  матерії,  яка  заховує  в  собі  код  усього  творення.  «Коли  будете  мати  віру  як  гірчичне  зерно»,  —  ця  формула  Христової  науки  теж  говорить  про  точкову  концентрацію  духовної  сили,  про  необхідність  бачити  найбільше  у  найменшому,  вміння  згортати  та  розгортати  у  просторі  Любові  невмируще  зерно  істини.

«Розум  присутній  в  кожній  точці  простору  і  може  діяти  через  силу  думки».

(Нікола  Тесла.  «Стіна  Світла»)

Чим  простіша  фігура  —  тим  потужніший  символ.  Ускладнення  символу  означає  визначення  його  певного  спектру  в  єдиному  полі  вселенської  Енергії  Буття,  конкретизацію  його  вужчої  чи  ширшої  дії..

Найбільш  архетипним  орнаментом,  що  зустрічається  в  пам’ятках  старовини  на  теренах  України,  є  «ланцюжок»  із  двох  обертових  ліній  з  точками  всередині,  утворених  «кілець»  (в  гаївкових  забавах  він  моделюється  як  танець  «плетениця»,  що  звиванням  і  розвиванням  ліній  нагадує  танок  ДНК).

Точка  є  центром  кола,  котре  символічно  позначає  як  площину  круга,  так  і  площинне  зображення  сфери.

точка і коло українська вишивка

Круг  —  це  єдність.  Всі  точки  в  ньому  —  на  однаковій  відстані  від  центру.  Він  також  символізує  і  порожнечу;  і  насіння,  що  має  в  собі  імпульс  творення,  —  ідею  зародка,  розширення  й  утвердження  з  допомогою  волі,  космічне  життя  від  найменшого  атома  до  великої  планети.  Всі  речі  розділені  всередині  себе  так,  що  знаходяться  в  межах  самих  себе.

Найбільш  поширена  форма  символічного  круга  —  мандала  (священний  круг  —  санскр.).  Символізує  Лоно  творення,  стан непроявленої   первиннної  Протоенергії,  Первинного  задуму,  з  якого  виходять  усі  прапервні  Буття.

Через  символи  первинних  таїнств  людина  розкриває  свою  свідомість.  Погляньте  на  гуцульські  дерев’яні  інкрустовані  і  різьблені  тарелі  —  кожна  з  них  відображає  образ  первинної  свідомості,  що  завжди  присутній  в  кожній  людині.

У  формі  мандали  виготовлялися  величні  атрибути  Різдва  —  колядницькі  звізди.  Вони  яскраво  ілюструють  різні  моделі  світобудови,  що  їх  зустрічаємо  також  у  різьбленні  на  сволоках,  мисниках,  скринях,  церковних  утворах.

В  українській  символіці  круг  з  точкою  посередині  —  це  також  символ  сонця.  Найчастіше  зустрічаємо  його  на  великодніх  писанках,  що  уособлюють  воскресле  весняне  сонце,  народжений  світ.  Цей  символ  присутній  у  містеріальних  гаївкових  забавах,  коли  одна  дівчина  чи  дитина  посередині  кола  («Подоляночка»,  «Жучок»  «Царівна»  та  ін.)  виступають  в  ролі  світобудовної  точки  —  «квочки»,  котра  «знесла» золоте  яєчко.

Така  проста,  здавалося  б,  побутова  дитяча  гра  «Ходила  квочка  коло  кілочка,  водила  діток  —  КОЛО  квіток»,  так  само,  як  і  казочка  про  курочку  рябу,  є  символічною  моделлю  зародження  світу.

точка і коло українська вишивка

Ще  раз  підкреслюємо,  що  висока  філософія  Буття,  котру  знаходимо  у  древніх  світочів  науки,  в  українців  була  розлита  як  безумовне  Знання  в  усьому  середовищі  життя,  побуту,  звичаєвої  культури.

Нам  відомо,  що  Платон  первинне  Начало  називав  єдиноначальним  небом,  котре,  виникнувши,  існує  і  буде  існувати.

Й.Кеплер,  розглядаючи  круг  як  площинний  символ  сфери,  писав  так:  «Образ  Триєдиного  Бога  —  це  сферична  поверхня:  іншими  словами,  Бог-Отець  знаходиться  в  центрі,  Бог-Син  на  зовнішній  поверхні,  Бог-Дух  Святий  —  в  рівності  співвідношення  між  точкою  і  поверхнею».

Таку  модель  світобудови  зустрічаємо  на  українських  іконах,  де  архангел  тримає  у  своїх  руках  сферичну  кулю  із  символом  людської  душі  в  центрі.

Уже  згадувалося  про  таємничі  круги  на  полях,  котрі  точно  співпадають  з  багатьма  орнаментальними  символами,  що  їх  творили  наші  пращури  на  речах  побуту  (оздоблення  скринь,  мисників,  одвірків  хат).  Африка,  Азія,  Північна  та  Південна  Америка,  Австралія,  Європа  і  навіть  Океанія  —  тут  час  від  часу  зустрічаються  велетенські  нерукотворні  круги  на  різних  зернових  культурах:  тютюні,  хлібних  злаках,  деревах,  полуницях,  картоплі,  брюссельській  капусті,  цукровій  тростині  і  навіть  на  бобах.

Відомі  такі  явища  давно,  ще  у  XVII  ст.  в  деяких  графствах  Англії  їх  називали  «сіючим  дияволом»  і  намагалися  якось  боротися  з  ними  молитвами  та  відганянням  нечистих  духів.

В  Україні  такі  круги  називали  «відьмачими  колами».  Поява  цих  дивних  «послань»  зафіксована  у  40  країнах  світу,  в  тому  числі  і  в  Україні  та  Росії,  але  найбільше  в  Англії:  приблизно  300  кругів  за  рік.  Найчастіше  вони  з’являються  у  пшениці  —  символі  Земної  Матері.

Круги  мають  досконалу  конструкцію,  а  колоски,  що  потрапляють  в  їхню  зону,  не  дозрівають  і  залишаються  зеленими.

Ці  структури  перегукуються  зі  структурами  Всесвіту,  землі,  людини  і  навіть  атомів,  а  також  субатомарних  часток.

Завдяки  принципу  і  структурі  круга  людина  відображається  у  Всесвіті,  а  Всесвіт  —  в  людині,  тому  «послання»  на  полях  пшениці,  безумовно,  адресовані  людському  розуму,  котрий  повинен  нарешті  їх  прочитати  і  щось  змінити  у  своєму  ставленні  до  матері-землі,  до  всього  довколишнього  світу,  до  своєї  власної  природи.

Споглядання  таємничих  кругів,  а  також  перебування  всередині  них  дає  можливість  доторкнутися  до  тайн  Всесвіту,  насититися  енергією  найвищих  начал  і  причаститися  їхньою  єдністю.

Круги  на  землі  —  це,  безумовно,  якась  таємна  мова,  з  допомогою  якої  із  нами  спілкуються  на  рівні  підсвідомості.  Як  відзначають  деякі  дослідники,  кількість  кругів  і  їхня  форма  пов’язані  з  подіями  світового  масштабу,  а  також  із  розвитком  духовного  модусу  людства.

Сьогодні  наука  уже  почала  активно  вивчати  таємничі  «відьмачі  кола»,  називаючи  їх  торсійними  або  мантійними  полями.

Відомо,  що  круги  більшої  складності  знаходять  на  снігу  у  високогірних  районах  світу  —  в  1975  році  була  сфотографована  з  літака  група  із  чотирьох  кругів  нижче  гірського  кряжа.  У  високогірних  районах  Тібету  монахи-відлюдники  використовують  круги  на  снігу  як  своєрідні  мандали  для  медитацій.

Стосовно  ж  українського  «досвіду»  дотикання  до  таємничих  послань,  доречно  буде  згадати  народні  казки  «Золота  пшениця»,  «Золоті  яблука»  та  ряд  інших,  у  яких  весь  сюжет  розгортається  довкола  таємничого  «прибульця»,  що  занадився  вночі  у  царський  сад  і  витоптує  там  золоту  пшеницю  або  зриває  золоті  яблучка.  «Мудрі»  сини  намагаються  його  підстерегти  й  упіймати,  та  даремно.  Як  і  цілі  ватаги  вчених,  озброєних  до  зубів  сучасною  технікою,  намагаються  «вистежити»  того,  хто  в  одну  мить  «притоптує»  цілі  поля,  пригинаючи  до  землі  пшеницю,  викручуючи  стовбури  могутніх  дерев,  формуючи  зигзагоподібні  русла  рік,  пускаючи  із  хмар  на  землю  вогняні  стріли  коренеподібної  форми.

У  казці  тільки  третій  син,  —  «дурник»,  котрий  уважний  і  до  голосу  мишки,  і  до  шелесту  вітру,  котрий  має  у  своєму  серці  велику  любов  до  всього  живого,  —  зміг  «упіймати»  і  приручити  собі  чарівного  «коня»,  що  живе  не  у  цьому  речовинному  світі  і  володіє  всіма  тайнами  різних  світів.

Аналогія  дуже  повчальна  і  ще  раз  підтверджує,  що  в  нашій  прамудрості  заховано  багато  розгадок  сучасних  таємниць.

У  вишивці  круг  як  елемент  орнаментального  письма  присутній  рідше,  ніж  у  різьбленні  чи  писанкарстві,  але  він  часто  є  складовою  орнаменту  у  поєднанні  з  трикутником  і  квадратом.

Подивіться на сучасні вишиванки у нашому інтернет мазагині КОД НАЦІЇ. Ви зможете порівняти та оцінити нашу перевагу та якість. Кожна вишиванка має значення, ми пам’ятаємо про це.

 

За мотивами книги

Чумарної М. І.

«Код  української  вишивки.»

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>