Опубликовано

Трикутник, ромб і квадрат

трикутник ромб квадрат 9

Надворі  дерен  тешуть,

А  в  хаті  косу  чешуть.

Вже  дерен  дотісують,

Вже  косу  дочісують.

Існує  народне  прислів’я  про  те,  що  в  хаті  (тобто  в  сім’ї,  родині)  три  кути  тримає  жінка,  а  четвертий  —  чоловік.  6  цій  народній  мудрості  зафіксовано  не  лише  розуміння  того,  що  жінка  має  в  домі  незрівнянно  більше  обов’язків,  ніж  чоловік:  тут  приховано  ще  й  глибокий сакральний  зміст,  він  стосується  самої  природи  людини  як  істоти,  котра  була  створена  за  образом  і  подобою  Бога  «як  чоловік  і  жінка».

Єдиний  Творець  заклав  основи  розділення  Єдиного  світу  на  речовинне  і  польове,  (за  висловом  Ю.Шилова),  вічне  і  тлінне,  темне  і  світле.

У  світі  матерії  саме  матріархальне  домінує  там,  де  народжується,  зростає  і  впорядковується  дерево  роду.

Коло  як  символ  цілісності,  божественної  чистоти  небесного  світу  в  українській  обрядовій  символіці  —  це  весільний  вінок  молодої.  Він  також  асоціюється  з  долею.

При  розділенні  кола-круга  на  два  півкруги  утворюються  два  рівносторонні  трикутники,  котрі  разом  складають  ромб  або  квадрат.  Ці  трикутники,  що  знаходять ся  в  лоні  великої  фігури,  є  символами  світу  небес  і  світу  землі,  чоловічого  і  жіночого  начал,  духовного  і  матеріального.

трикутник ромб квадрат украинская вышивка схема

Ромб  має  чотири  кути:  два  з  них  є  спільними  для  обидвох  трикутників.  На  цих  точках  «спільного  володіння»не  повинно  бути  конфлікту,  взаємопоборювання,  тому  найгармонійніше  поєднання  —  коли  жінка  тримає  три  кути,  творячи  тріаду  (народження  Сина),  а  чоловік  —  четвертий,  бо  він  завершує  цілісність,  якою  є  чотирикутник:  світ  матеріального  буття.

В  українській  народній  символіці  ромб  з  перехрещенням  є  символом  засіяного  поля,  плодючості  і  народження.  Це  знак  борони,  що  готує  землю  під  засів.  Недаремно  у  весільній  пісні,  розплітаючи  косу  молодої,  —  готуючи  її  до  першої  шлюбної  ночі,  —  співають:  «Надворі  дерен  тешуть,  а в  хаті  косу  чешуть.  Вже  дерен  дотісують,  вже  косу  дочісують».  «Стісування»  дерну  —  процес  підготовки  ниви  до  оранки  і  посіву,  і  цей  алегоричний  образ  присутній  в  українському  обряді  зародження  нової  плодоносної  «ниви»,  якою  бачиться  майбутня  молодиця  (символ  зародження життя).

Ромб  як  символ  засіву  життя  зустрічаємо  на  стародавніх  статуетках  богинь  плодючості,  ромбовидні  узори  вишивалися  на  весільних  рушниках,  на  весільному  одязі  молодої,  і  цей  одяг  молодиця  носила  до  народження  дитини.

Ромб  як  поєднання  двох  трикутників  є  лише  площинним  зображенням  тієї  об’ємної  фігури,  яка  називається  тригональна  діпіраміда  і  складається  із  двох  тетраедрів  —  пірамід  з  чотирма  гранями.

Чоловік  і  жінка,  маючи  різну  полярність  енергій  Інь  і  Янь,  мають  і  різну  проекцію  енергетичних  тетраедрів.

Який  би  символ  ми  не  брали,  його  треба  розглядати  лише  як  площинну  проекцію,  що  має  своє  просторове  розгортання  і  втілення  в  об’ємних  формах.

трикутник ромб квадрат украинская вышивка схема

У  своїй  знаменитій  праці  «Тімей»  Платон  дав  характеристику  всім  природним  формам,  котрі  є  втіленням  математичних  принципів  і  процесів  творення  Всесвіту.

Три  первинні  форми,  котрі  є  результатом  ділення  круга,  —  це  рівносторонній  трикутник,  квадрат  і  правильний  шестикутник,  гексаграма.  У  тримірному  просторі  ділення  сфери  призводить  до  створення  п’яти  правильних  многогранників  (уже  згадуваних  «тіл  Платона»).

Шляхом  обертання  цих  многогранних  тіл,  на  думку  Платона,  Творець  округлив  Всесвіт  до  стану  сфери,  і  тіло  Космосу  стало  самодостатнім.  Це  ж  стосується  і  енергетичного  тіла  людини.

Сучасні  наукові  версії  підтверджують  думку  Платона  про  кристалічну  будову  Всесвіту  і  Землі.  Деякі  вчені  стверджують,  що  ядро  Землі,  так  званий  геокристал,  у  процесі  еволюції  теж  змінює  свою  форму,  наближаючись  від  пірамідальної  до  округлої.

Трикутник,  за  версією  Платона,  є  першоелементом  Всесвіту.  Ця  фігура  поширена  в  орнаментиці  різних  народів:  її  зустрічаємо  в  античній  архітектурі  як  символ  земної  тверді  і  влади  на  ній,  відома  вона  у  християнських  храмах  як  символ  всевидячого  ока.

трикутник ромб квадрат украинская вышивка схема

Українські  казки  часто  оперують  поняттям  «тридев’яте  царство».  Якщо  взяти сторони  рівностороннього  трикутника  і  поділити  їх  на  три  рівних  відрізки,  то  утвориться  дев’ять  рівних  трикутників.  Поєднання  їх  у  формі  ромба  творить  комбінацію  із  сакральним  числом  18,  котре  втілює  повноту  енергій  Всесвіту,  єдність  дуальних  форм  Буття  як  чоловічого  і  жіночого  первнів.  Саме  з  таким  фігуральним  символізмом  часто  зустрічаємося  в  сакральній  геометрії  українських  вишивок.

Ця  модель  показує,  що  людина,  котра  складається  із  трьох  тіл  (фізичного,  вітального  і  ментального),  кожне  з  яких  теж  має  тримірну  будову,  у  своїй  сукупності  є  «тридев’ятим  царством»,  що  замикає  в  собі  ще  й  три  рівні  свідомості.

У  фізичному  тілі  людський  розум  не  здатний  одночасно  охопити  всі  рівні  буття,  котрі  розгортаються  в  межах  людського  «Я»  як  сукупності  проявів  існування.

Тому  розум  пізнає  сутність  людини  поступово,  вивчаючи  її  на  різних  рівнях  буття:  мандри  казкового  героя  у  світ  власної  свідомості  —  це  і  є  мандри  у  «тридев’яте  царство».  Недаремно  давня  мудрість  гласить:  «Пізнай  самого  себе  —  і  ти  пізнаєш  все».  У  цій  філософемі  пізнання  самого  себе  і  є  тією  умовною  «точкою  опертя»,  про  яку  говорилося  в  попередньому  розділі.

Цікаві  також  казкові  вислови  «піти  у  світ  за  очі»  та  «за  тридев’ять  земель».

Можливо,  тут  зберігається  відгомін  уявлень  про  кристалічну  будову  землі  чи  про  існування  тримірного  світу  в  межах  триєдиної  світобудови.  Адже  всі  земні  стихії  теж  мають  триєдину  природу:  вогонь  в  зодіакальному  спектрі  проявляється  як  Овен,  Лев  і  Стрілець,  вода  —  як  Риба,  Рак,  Скорпіон  і  т.д.

трикутник ромб квадрат украинская вышивка схема

Круг,  ромб  і  квадрат  як  форми  боже ственного  бачення  світу  —  основні  символічні  фігури,  як  у  світовій,  так  і  в  українській  орнаментальній  символіці.

Найбільш  поширені  в  українській  вишивці  орнаменти  з  перехрещеним  квадратом,  котрі  символізують  земне  поле і  водночас  розглядаються  як  площинна  проекція  піраміди  або  симетричного  тіла  з  вісьмома  трикутними  гранями  —  октаедра.

Якщо  тетраедр  символізує  земне  життя  у  тримірному  просторі  в  грубому  фізичному  тілі,  то  октаедр  проектує  вихід у  четвертий  вимір,  котрий  ранні  християни  називали  Небесами.  У  цьому  вимірі  людина,  що  піднялася  вище  тримірного,  земного  рівня  буття,  отримує  нове  енергетичне  тіло.  Саме  тому  октаедр  є  символом  воскреслого  Христа,  ромб  і  квадрат.

Подивіться на сучасні вишиванки у нашому інтернет мазагині КОД НАЦІЇ. Ви зможете порівняти та оцінити нашу перевагу та якість. Кожна вишиванка має значення, ми пам’ятаємо про це.

За мотивами книги

Чумарної М. І.

«Код  української  вишивки.»

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>